Nyheder

Børneattester
Holbæk Svømme Klub indhenter børneattest på følgende personer:
  • Timelønnede trænere og hjælpetrænere i svømmeskolen 
  • Trænere og afløsere i konkurrenceafdelingen
  • Fastansatte
  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Medlemmer af svømmeudvalget
  • Holdledere
Der ansøges om børneattest ved sæsonstart primo september. Der følges op på børneattester primo april, når der er afholdt generalforsamling. Der søges desuden om børneattest ved nyansættelser. 
Version: 4. april 2021
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer