Nyheder

 Holbæk Svømme Klubs handelsbetingelserVirksomhedsoplysningerOrganisationens juridiske navn: Holbæk Svømme Klub
Selskabsform: Forening
CVR: 27850618
Officiel e-mail adresse: kontor@swimhsk.dk
Officiel web-adresse: www.swimhsk.dk 

Pris og betaling
 1. Det er en forudsætning for medlemskab af Holbæk Svømme Klub (fremover nævnt som HSK), at du tilmelder dig betaling via betalingskort, som er godkendt af HSK og dennes leverandør.
 2. HSK benytter DIBS A/S, som er godkendt af NETS A/S til alle transaktioner. Alle transaktioner behandles krypteret, ingen kortdata er derfor synlig.
 3. Kvittering for betaling sendes pr. mail. Når du tilmelder dig accepterer du HSK's vilkår. 
 4. Du stopper medlemskabet og den tilhørende kontingentbetaling ved at kontakte HSK skriftligt pr. mail og eventuelt melde dig ud, se nærmere herom andetsteds på siden.
 5. Når du medlemskab af HSK via hjemmesiden, trækkes betalingen med Dankort og Visa/Dankort af Nets A/S. Ved betaling med Mastercard med flere trækkes betaling af Swedbank eller Teller. Betalingen håndteres krypteret af DIBS A/S.
 6. Når du anvender hjemmesiden til at betale for kontingenter m.m. fra HSK accepterer du, at HSK administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i handelsbetingelserne. 
 7. HSK opkræver et engangsgebyr på 170,- ved tilmelding til et hold pr. person, der tilmeldes. Gebyret opkræves kun én gang. Der ydes ikke rabat på gebyret. Engangsgebyret vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages. Samt fremgå tydeligt af kontingentoversigtet nævnt på hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering. 
 8. På hjemmesiden kan der som udgangspunkt betales med følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort i nogle tilfælde kan der anvendes Mastercard med flere. Dette vil dog fremgå tydeligt flere steder på hjemmesiden.
 9. Betaling af ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud. Varer købt i webshop betales først ved afsendelse eller udlevering af varen.
 10. HSK benytter DIBS A/S som betalingsgateway. DIBS A/S er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og betalingskortindløser. Læs mere på www.dibs.dk om sikkerhed ved online betaling. 
 11. Alle priser nævnt på hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt.

Løbende/automatiske træk
 1. Ved løbende/automatisk træk skal du i forbindelse med din første betaling godkende, at HSK fremover må trække betalinger fra dit betalingskort, indtil du enten ændrer medlemskabet, eller melder dig ud af organisationen. 
 2. Beløbet, du skal betale for medlemskabet af HSK, trækkes automatisk via dit betalingskort.
 3. Du vil senest 7 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig, hvor meget du skal betale.
 4. Ved løbende/automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos HSK, men hos DIBS A/S.
 5. Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender HSK påmindelse pr. e-mail herom, og du må herefter foretage kontingentbetalingen eller en tilmelding med det nye betalingskort. 
 6. Når du har modtaget det nye betalingskort, skal du logge ind på HSK's hjemmeside og rette dette.
 7. Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på HSK's hjemmeside som beskrevet oven for. 

Fortrydelsesret
 1. Der gives 14 fulde kalenderdages fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, holddeltagelse o.l. Ved fortrydelse rettes henvendelse pr. mail til kontoret på kontor@swimhsk.dk Fortrydelsesretten kan også benyttes ved sæsonstart, uagtet tilmelding er foretaget tidligere på året. Ved rettidig fortrydelse af medlemskabet tilbydes refusion af indbetalt kontingent, dog fratrukket et fast gebyr på 300 kr. Efter de 14 dages fortrydelsesret ydes der ikke længere refusion. Det påhviler forbrugeren selv at kontakte Holbæk Svømme Klub. BEMÆRK! fortrydelsesretten gælder ikke ved køb af ventelisteplads eller opkrævning af 2. rate.
 2. Har du købt en vare i webshoppen har du 14 dages fortrydelsesret, fortrydelsesretten gælder fra leveringstidspunktet. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til den organisationen, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesretten.

Ansvarsfraskrivelse
 1. Klubmodul ApS og HSK er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personlige oplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.
 2. Klubmodul ApS og HSK kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af hjemmesiden eller Klubmodul.
 3. Der tages forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.
 4. Klubmodul ApS og HSK indestår ikke for, at hjemmeside og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
 5. Selvom man tilstræber at sikre, at oplysninger på hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Klubmodul ApS og HSK kan foretage ændringer i materialet på denne hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på hjemmesiden kan være forældet, og Klubmodul ApS og HSK forpligter sig ikke til at opdatere materialet. 
 6. Klubmodul ApS og HSK er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved annoncetekst eller foto.
 7. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Klubmodul ApS og HSK.
 8. Klubmodul ApS og HSK påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Klubmodul eller vore leverandørers ydelser på hjemmesiden.
 9. Hvis du ønsker at reklamere på en ydelse eller service, skal du kontakte os.
 10. Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på hjemmesiden. Medmindre klubmodul ApS eller HSK ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Klubmodul ApS og HSK ikke ansvarlig for transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.Kundeservice
 1. Generelt vil vi så vidt muligt forsøge at hjælpe dig hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte os ved at sende en mail til kontor@swimhsk.dk eller ved at ringe til det telefonnummer, der er anført på hjemmesiden.
 2. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte os som beskrevet oven for, og vi vil forsøge at hjælpe dig. 
 3. Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor. Dog er der ingen garanti for, at vi accepterer dine ønsker. 
 4. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af den ydelse eller den service, vi har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse. 
 5. Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på den ydelse eller den service, vi har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller anden kompensation, skal du kontakte os som beskrevet ovenfor.

Force majeure
 1. Vi er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).
 2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:
 3. Strejke, lockout, eller andre kollektive kampskridt
 4. Civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig.
 5. Brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe. 
 6. Umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler.
 7. Umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk.
 8. En regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.
 9. Vores opfyldelse af kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtigelser i henhold til kontrakten kan opfyldes.
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer