POINTSYSTEM
Forældrepoint 2017/2018
Ved evaluering af pointsystemet for året 2016/2017 kan vi i bestyrelsen glæde os over, at alle fik leveret det arbejde, vi bad om. Dog er der en del svømmefamilier der har optjent en del flere point end de havde behov for, men med flere svømmere med til de nationale mesterskaberne har det været nødvendigt, det takker vi for. Bestyrelsen har gennemgået pointsystemet for sæsonen 2016/2017 og besluttet at ændre en lille smugle for krav til de respektive svømmerfamilier, som kan ses længere nede på siden.
 
Vi minder om ”søskenderabat”, hvor den højst placerede svømmer tæller 100% og alle søskende herudover tæller 50%. I tilfælde af ulige point, rundes op, eksempelvis skal søskende på C-holdet optjene 5 point.
 
Forældrepointsystemet omfatter ALLE svømmere i HSK’s K-afdeling. Da vi har en stigende andel af svømmere der er fyldt 18 år og derved i det gamle ”Point system” røg ud af det, har vi besluttet, at pointkravene nu følger svømmerne over 18. Om svømmeren så vælger at tage med til alle C-holdenes stævner og være tidtager eller om svømmeren kan overtale sine forældre til fortsat at være officials, det vil vi overlade til svømmeren og familierne.
 
Det frivillige officialarbejde er fortsat altafgørende for, at vore børn kan deltage i stævneaktivitet – uanset alder.

Krav til optjening i 2017/2018:
 A-hold  18 Point 
C-Hold  10 Point
 C-Hold Nye pr 1. august 2017 6 Point
 Deltagelse ved nationale mesterskaber
(DM,DJM,DO,DÅM)*  
 3 Point 
 *Dette er gældende for både langbane og kortbane mesterskaber

Muligheder for optjening:
Hjemmebanestævne halvdags/aften:
Tidtager, speaker, starter, dommer, sekretariat
2 point
Udebanestævne/heldags hjemmebanestævne
Tidtager, speaker, starter, dommer, sekretariat, holdleder
3 point 
Bestyrelse 10 point pr sæson
Udvalgsansvarlig 10 point pr sæson
Udvalgsmedlem    5 point pr sæson
Forplejnings udvalgsmedlem
(Deltagelse alle dage ved HYF 2017)* 
 10 point pr sæson
Intern revisor  5 point pr sæson

*Det er et krav for at opnå de 10 point i forplejningsudvalget at man deltager alle dage i HYF2018, ellers går man under de almene krav som udvalgsmedlem dvs. 5 point.
 
Her kan i finde opgørelse over jeres optjente point her, som er opdateret efter vores hjemmebane stævne HYF. Hvis der skulle være spørgsmål er i velkommen til at kontakte Martin Karup. .
  
Opgørelse af pointene for sæson 2017/2018 kan ses her. Sidst opdateret den 21. juli 2018
 
Ved afslutning af sæsonen 2017/2018 opgøres pointene og for de familier, der ikke har optjent det forventede antal points, fremsendes en regning på 300 kr. for hvert point, der mangler.
 
Klubben betaler udgifter til officialkurser. Ved interesse, da kontakt Martin Karup på martinkarup@gmail.com
 

 
 
Med sportslig hilsen
HSK’s Bestyrelse