BETINGELSER
Betingelser:
 
Du er selv ansvarlig for at data i medlemssystemet er korrekte - hvis du ikke skulle have modtaget information fra klubben, så prøv at logge ind og se om data er korrekte inden du kontakter kontoret: kontor@swimhsk.dk
 
Hvis du undlader at reagere eller takker nej, når vi kontakter dig med tilbud (det gør vi 2 gange) om en plads på det hold, du står på venteliste til, så slettes du og du må skrive dig på ventelisten igen!
Du skriver dig på ventelisten via din profil! Skal dit barn flytte hold skal i henvende jer til kontoret.
 
VIGTIGT og HJÆLP til andre.....Du må meget gerne slette dig fra ventelister på hold, du ikke er interesseret i, så kan andre hurtigere få tilbudt om plads!
 
BETALINGSTERMINER for svømmeklubben

Indmeldelsesgebyr 150,- Dkr. - gælder også, hvis du har været udmeldt i en periode.
1. halvår til indbetaling d. 2/6 - gælder for august til december
2. halvår til indbetaling d. 1/1 - gælder for januar til juni

Der betales fuld kontingent for efterårssæsonen frem til uge 42 og for forårssæsonen frem til uge 7.

Der kan ikke ske refundering af indbetalt kontingent.
 
Priser
 
Alle priserne på www.swimhsk.dk er ikke tillagt moms, da vi er en forening.
 
 

Nyheder

Sponsorer