K-AFDELINGEN

Velkommen til Holbæk Svømme Klubs K-Afdeling

 

Vores konkurrence afdeling består af ca. 85 aktive konkurrencesvømmere, bestående af helt unge svømmere fra ca. 8 år, og op til vores seniorsvømmere. Svømmerne træner, alt efter niveau, 3-10 gange om ugen. Vores bedste svømmere deltager også på internationalt niveau.

Rammerne for vores konkurrence afdeling består af:

Klubbens værdier - se her
Den sportslige plan - se her

Den daglige ledelse af konkurrence afdelingen varetages af Cheftræner Michael Hinge.

Afdelingen har en lang række udvalg, som varetager forskellige opgaver inden for konkurrence afdelingens område. Arbejdet i udvalgene udføres gennem et sammenspil af trænerne, bestyrelsen og forældre til konkurrence svømmere. Nedenfor finder du alle vores udvalg samt link til beskrivelse af formål, opgaver og medlemmer.

Vi har et konkurrenceudvalg, som giver sparring til forældre i forhold til konkurrence afdelingen, bistår trænerne med praktiske opgaver og sørger for, at der løbende uddannes nye officials. Du kan læse mere om konkurrenceudvalgets opgaver her

Vi har et aktivitetsudvalg, som planlægger og afvikler lokale stævner som Holbæk Svømme Klub afvikler i Sportsbyen. Du kan læse mere om aktivitetsudvalgets medlemmer og opgaver her.

Vi har et mentorudvalg, som har til opgave at "indsluse" nye medlemmer af konkurrence afdelingen. Den hyppigste karrierevej til konkurrence afdelingen er igennem Haj-holdene. Du kan læse mere om mentorudvalgets medlemmer og opgaver her

Vi har et tøjudvalg. Du kan se tøjudvalgets medlemmer og opgaver her.

Vi har et forplejningsudvalg. Du kan se forplejningsudvalgets medlemmer og opgaver her.

Vi har et kommunikationsudvalg. Du kan se klubbens kommunikationsstrategi samt udvalgets opgaver her

Vi har et sponsorsvømudvalg. Du kan se sponsorsvømudvalgets opgaver og medlemmer her

Vi har en holdlederfunktion i konkurrence afdelingen. Se mere om opgaven her


 

Nyheder

Sponsorer