Nyheder


Specialhold - Kongepingvinerne (KP)

Børn med særlige behov – Kongepingviner, 6+

Dette hold er for børn, som har et særligt behov for at blive set og hørt på en anden måde, end hvad vi kan tilbyde på vores andre svømmehold. 

 

Vi bestræber os på, at Holbæk Svømme Klubs Svømmeskole skal være for alle, som har lyst til at svømme! Derfor har dette hold flere ressourcer i form af flere trænere og færre deltagere.

 

Holdet er oprettet, for at give alle svømmere den bedst mulige undervisning, så ingen føler sig overset eller ved siden af, men at alle får en positiv svømmeoplevelse.

Der er ingen krav til svømmefærdigheder. Her læres der at svømme gennem leg og forskellige svømmetekniske øvelser. Målet er at have det rart sammen gennem svømning.

Holdet varer 45 min og foregår enten i Varmtvandsbassinet eller i Familiebassinet. Vær derfor opmærksom på, at vælge det hold, der passer til jer, når I tilmelder jer.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Småbørn - Søstjerner 1 år (Søstj)

Småbørn - Søstjerner, 1 år

Er svømning for de 1-årige med mor eller far i vandet. Småbørnssvømning kan komme i naturlig forlængelse af babysvømning. Eller det kan være en god start til svømning, der skaber tryghed for barnet, der ikke har svømmet før. Der er ingen forudsætninger. Holdene er tilpasset efter alder, da niveau ikke er væsentligt på dette stadie &ndash alle børnene bliver udfordret hver især. Børnene bliver undervist gennem øvelser, sanglege og leg i vandet. Instruktøren udfordrer børnenes motorik og balance, så de bliver trygge ved vandet på en sjov og legende måde.

Søstjernehold varer 30 min og foregår enten i Varmtvandsbassinet eller i Familiebassinet. Vær derfor opmærksom på, at vælge det hold, der passer til jer, når I tilmelder jer.

Tilmeld/Læs mere - (2)

Småbørn - Søheste 2 år (Søhes)

Småbørn - Søheste, 2 år

Er svømning for de 2-årige med mor eller far i vandet. Søhestene kan komme i direkte forlængelse af svømning på Søstjerneholdet. Eller det kan være en god start til svømning, der skaber tryghed for barnet, der ikke har svømmet før. Der er ingen forudsætninger. Holdene er tilpasset efter alder, da niveau ikke er væsentligt på dette stadie &ndash alle børnene bliver udfordret hver især. Børnene bliver undervist gennem øvelser, sanglege og leg i vandet. Instruktøren udfordrer børnenes motorik og balance, så de bliver trygge ved vandet på en sjov og legende måde.

Søhestehold varer 30 min og foregår enten i Varmtvandsbassinet eller i Familiebassinet. Vær derfor opmærksom på, at vælge det hold, der passer til jer, når I tilmelder jer.

Tilmeld/Læs mere - (3)

Småbørn - Blæksprutter 3 år (Blæk)

Småbørn - Blæksprutter, 3 år

Er svømning for de 3-årige med mor eller far i vandet. Blæksprutterne kan komme i direkte forlængelse af svømning på Søhesteholdet. Eller det kan være en god start til svømning, der skaber tryghed for barnet, der ikke har svømmet før. Der er ingen forudsætninger. Holdene er tilpasset efter alder, da niveau ikke er væsentligt på dette stadie &ndash alle børnene bliver udfordret hver især. Børnene bliver undervist gennem øvelser, sanglege og leg i vandet. Instruktøren udfordrer børnenes motorik og balance, så de bliver trygge ved vandet på en sjov og legende måde.

Blækspruttehold varer 30 min og foregår primært i Familiebassinet. Der vil dog tilbydes få hold i Varmtvandsbassinet. Vær derfor opmærksom på, at vælge det hold, der passer til jer, når I tilmelder jer.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Småbørn - Gopler 4 år (Gop)

Begynder - Gopler, 4+ år

Vandtilvænningshold for børn i alderen 4+ år med mor eller far i vandet. Holdet kan komme i direkte forlængelse af svømning på Blæksprutteholdet, hvis man endnu ikke er klar til at slippe mor eller far. Eller det kan være en god opstart til svømning, der skaber tryghed for barnet, der ikke har svømmet før.  

Holdet er for børn, der kan have svært ved at få hovedet under vand og endnu ikke kan lide plask og sprøjt. Undervisningen er baseret på forskellige lege. Der introduceres i det små til Crawl og rygcrawl.

Der skal være én voksen pr. barn i vandet. Du kan ikke have to børn med som singleforældre.

Er barnet helt klar til at slippe mor eller far findes der Haletudseholdet, som er et tilsvarende hold men uden mor eller far i vandet.

Goplehold varer 30 min og foregår i Familiebassinet.

Tilmeld/Læs mere - (2)

Begynder - Haletudser (Hale)

Begynder - Haletudser, 4+ år

Dette hold er et vandtilvænningshold. Holdet kan komme i direkte forlængelse af svømning på Blæksprutte- eller Gopleholdet og et hold for de børn, der nu er klar til at komme i vandet uden mor eller far. Eller det kan være en god opstart til svømning, der skaber tryghed for barnet, der ikke har svømmet før.  Det er for børn, der kan have svært ved at hovedet under vand. Barnet kan måske endnu ikke lide plask og sprøjt.

Haletudsehold varer 30 min og foregår i Familiebassinet.


 

Tilmeld/Læs mere - (8)

Begynder - Sæler (Sæler)

Begynder - Sæler, 5+ år

Dette hold er et hold for børn, der er helt trygge ved vandet, og kan hoppe i fra kanten og fået hovedet under vand. Holdet kan komme i direkte forlængelse af svømning på Gople- eller Haletudseholdet. På dette hold gemmer sig de store vandhunde, der elsker plask og sprøjt. Undervisningen er baseret på vandtilvænningsøvelser og diverse lege, hvor der arbejdes med, at børnene kan svømme uden hjælpemidler. Herudover undervises der i basal crawl og rygcrawl.

Sælhold varer 30 min og foregår i Familiebassinet.

 


 

Tilmeld/Læs mere - (8)

Let øvet - Niveau 1 (NIV1H)

Let øvede - Niveau 1, 7+ år

Dette hold er et hold for let øvede børn, som kan svømme 10 m uden hjælpemidler. Der er ingen krav til svømmestil, det er alene det, at barnet kan bevæge sig 10 m uden hjælpemidler og uden pause. Holdet kan komme i direkte forlængelse af svømning på Sælholdet. På dette hold undervises der fortsat i crawl og rygcrawl. Bryst og butterfly påbegyndes i det små. Og det trænes at kunne svømme flere baner i træk.

Niveau 1-hold varer 30 min og foregår i Zone 1.

 

 


 

Tilmeld/Læs mere - (3)

Let øvet - Niveau 2 (NIV2H)

Let øvede - Niveau 2, 7+ år

Dette hold er for let øvede børn, der kan svømme 25 m i en genkendelig stilart uden unødig pause. Barnet skal kunne svømme to stilarter fx crawl og rygcrawl. Holdet kan også komme i forlængelse af svømning på Niveau 1. Undervisningen er baseret på en forbedring af tidligere indlærte svømmearter, startspring, vendinger og livredning.

Niveau 2-holdet varer 30 min og forgår i Zone 1.

Tilmeld/Læs mere - (8)

Øvet - Niveau 3 (NIV3H)

Øvede - Niveau 3, 8+ år

Dette hold er for øvede børn, som kan svømme 50 m i en genkendelig stilart uden unødig pause. Barnet skal kunne svømme to stilarter fx crawl og rygcrawl. Holdet kan også komme i forlængelse af svømning på Niveau 2. Undervisningen er baseret på en forbedring af tidligere indlærte svømmearter, startspring, vendinger og livredning.

Niveau 3-holdet varer 30 og foregår i Zone 1.

Tilmeld/Læs mere - (4)

Øvet - Niveau 4 (NIV4H)

Øvede - Niveau 4, 9+ år

Dette hold er for meget øvede børn, der kan svømme 100 m i en genkendelig stilart uden unødig pause. Barnet skal kunne svømme to forskellige stilarter, fx crawl og rygcrawl, og skal være i stand til at svømme bane efter bane uden større behov for pauser. Holdet kan også komme i forlængelse af svømning på Niveau 3. Undervisningen er baseret på detaljeret svømmeteknik, koordinering, startspring, vendinger og livredning.

Dette hold er et hold for de børn, der elsker svømning, men som ikke ønsker at gå til konkurrencesvømning, og i stedet gerne vil fortsætte med at svømme og have det sjovt med holdkammeraterne.

Niveau 4-holdet svømmer 2 gange om ugen, varer 45 min og foregår i Zone 1. 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Aqua Cool fra 10 år (Cool1)

Øvede - AquaCool 10+

Dette hold er for meget øvede unge mennesker, der kan svømme 100 m i en genkendelig stilart uden unødig pause. Den unge her skal have kendskab til alle 4 stilarter og skal være i stand til at svømme bane efter bande uden større behov for pauser. Holdet kan også komme i forlængelse af svømning på Niveau 4.

Undervisningen er baseret på detaljeret svømmeteknik, koordinering, startspring, vendinger og livredning. Der vil yderligere være særligt fokus på puls og intervaltræning.

 

Den almindelige svømmeundervisning er på dette hold kombineret med alt hvad man kan lave af vandaktiviteter i svømmehallen. AquaCool er ikke et hold for dem, der vil svømme banesvømning. Der henvises der til Teen-holdet.

AquaCool-holdet varer 60 min og svømmer 2 gange om ugen. Tirsdag og torsdag.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Tween Vandtilvænning 8-11 år (TWvand)

Vandtilvænningshold for Tweens 8-11 år eller Teens 12-16 år

Dette er et hold for tweens eller teens, der umiddelbart ikke er trygge ved eller glade for vand. Der er lagt vægt på trygge rammer og færre børn/unge på holdet. Undervisningen er baseret på leg og lette øvelser, der langsomt introducerer barnet/den unge for svømning i et individuelt tempo.

Når barnet/den unge ikke længere er bange for at få vand i hovedet og ellers kan bevæge sig frit i vand, rykkes der til et passende hold i svømmeskolen.

Tween Vandtilvænningsholdet og Teenvandtilvænningsholdet varer 30 min og foregår i Familiebassinet.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Teen Vandtilvænning 12-16 år (TVand)

Vandtilvænningshold Tweens 8-11 år eller Teens 12-16 år

Dette er et hold for tweens eller teens, der umiddelbart ikke er trygge ved eller glade for vand. Der er lagt vægt på trygge rammer og færre børn/unge på holdet. Undervisningen er baseret på leg og lette øvelser, der langsomt introducerer barnet/den unge for svømning i et individuelt tempo.

Når barnet/den unge ikke længere er bange for at få vand i hovedet og ellers kan bevæge sig frit i vand, rykkes der til et passende hold i svømmeskolen.

Tween Vandtilvænningsholdet og Teenvandtilvænningsholdet varer 30 min og foregår i Familiebassinet.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen Vandtilvænning - lavt b (VVand)

Voksen Vandtilvænning

Dette voksenhold er for voksne med vandskræk og for voksne nybegyndere. De grundlæggende færdigheder øves og vejrtrækningen bruges der meget tid på.

Holdet er for både helt nybegyndere og let øvede, der ikke er klar til at svømme på vores andre voksenhold i det olympiske bassin. Instruktørerne inddeler efter niveau og evner, så alle får undervisning målrettet deres behov. Ved tilmelding skal der skrives et par ord om eget niveau.

Er du gravid og ønsker en skånsom og effektiv træningsform, kan du med fordel tilmelde dig dette hold. 

Voksen Vandtilvænning og Voksen Begynder &ndash lavt bassin varer 60 min og foregår i Familiebassinet.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen Begynder - lavt bassin (VBegy)

Voksen Vandtilvænning

Dette voksenhold er for voksne med vandskræk og for voksne nybegyndere. De grundlæggende færdigheder øves og vejrtrækningen bruges der meget tid på.

Holdet er for både helt nybegyndere og let øvede, der ikke er klar til at svømme på vores andre voksenhold i det olympiske bassin. Instruktørerne inddeler efter niveau og evner, så alle får undervisning målrettet deres behov. Ved tilmelding skal der skrives et par ord om eget niveau.

Er du gravid og ønsker en skånsom og effektiv træningsform, kan du med fordel tilmelde dig dette hold. 

Voksen Vandtilvænning og Voksen Begynder &ndash lavt bassin varer 60 min og foregår i Familiebassinet.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksne Begynder - dybt bassin (Vbegy)

Voksen Begynder &ndash dybt vand

Dette hold er et hold for voksne, der er trygge ved vand, og som kan svømme lidt. Holdet er for de voksne, der gerne vil lære at svømme længere distancer. Holdet her kan også komme i forlængelse af Voksen Begynder. Undervisningen er baseret på forbedring af teknik i stilarterne rygcrawl, crawl og brystsvømning. Holdet tager højde for den enkeltes niveau, samtidig med, at undervisningen fokuserer på holdets fælles udvikling.

Voksen Begynder varer 60 min og foregår i Zone 1.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen Let Øvede (Vletø)

Voksen Let øvede

Dette hold er for voksne, der kan svømme 25 m i en genkendelig stilart og uden unødig pause. Holdet her kan også komme i forlængelse af Voksen Begynder &ndash dybt vand. Undervisningen er baseret på forbedring af teknik i stilarterne rygcrawl, crawl og brystsvømning. Holdet tager højde for den enkeltes niveau, samtidig med at undervisningen fokuserer på holdet fælles udvikling.

Voksen Let øvede varer 60 min og foregår i Zone 1.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen Crawlhold Begynder (VCraB)

Voksencrawl Begynder

Dette hold er for voksne, der kan svømme 25 m i en genkendelig stilart og uden unødig pause. Holdet her kan også komme i forlængelse af Voksen Begynder eller Voksen Let øvet. Undervisningen er baseret på crawlteknik. Der svømmes baner, og teknik gennemgås med særligt fokus på benspark, balance og vejrtrækning over kortere distancer. Rygcrawl og brystsvømning vil dog indgå i undervisningen for at opnå en god vandforståelse.

Voksencrawl begynder varer i 60 min og foregår i Zone 1.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen Crawlhold Øvet (Vcraw)

Voksencrawl Øvet

Dette hold er for voksne, der kan svømme 50 m i en genkendelig stilart og uden unødig pause. Holdet her kan også komme i forlængelse af Voksencrawl begynder. Undervisningen er baseret på crawlteknik. Der svømmes baner og teknik gennemgår med særligt fokus på balance, vejrtrækning og fremdrift over længere distancer. Rygcrawl og brystsvømning vil dog indgå i undervisningen for at opnå en god vandforståelse.

Voksencrawl Øvet varer i 60 min og foregår i Zone 1.

Tilmeld/Læs mere - (2)

SSA Motionshold for mænd (SSAMOT)

SSA Motionshold for mænd er tilegnet medlemmer, som søger motion og fællesskab.

Der arbejdes med flere forskellige former for motion. Alle er med lav risiko for skader, med perfekt mulighed for at øge intensiteten efter egen formåen.

Motionsformerne er bl.a. styrketræning med vægte eller med egenvægt, aquafitness, gang i kuperet terræn, yoga. Vi blander gerne motionsformerne, men gør os altid umage med opvarmningen, og pulsen får vi altid op et par gange.

Der kræves ingen tekniske færdigheder, og udstyr begrænser sig til almindeligt idrætstøj - ude og inde.

Der trænes 2 gange ugentligt - mandag og onsdag fra kl. 19 og en til to timer frem afhængigt at aktivitet. Ca. 25% af alle træningspas vil være aquafittness.

 Der er sæsonstart  5. februar 2024, herefter følges Holbæk Kommunes Skolekalender frem til sommerferien - pris herfor kr. 1.500,-

DETTE ER IKKE ET SVØMMEHOLD - DER HENVISES TIL HOLBÆK SVØMME KLUBS ØVRIGE HOLD.

Tilmeld/Læs mere - (2)

Haj Bronze (K05)
Tilmeld/Læs mere - (1)

Haj Sølv (K04)

Haj Sølv, talent-hold.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Haj Guld (K03)

Haj Guld, talent-hold.


Tilmeld/Læs mere - (1)

Talent Hold (K02)
Klubbens årgangs-konkurrencehold
Tilmeld/Læs mere - (1)

Konkurrence - Hold (K01)
Klubbens Elitehold


Svømmere, på udlandsophold forbundet med svømning, er velkomne til at møde op og deltage i træningen når de befinder sig i Danmark. Deres licens bibeholdes og klubben betaler licens så længe de opholder sig i udlandet. Svømmere, på efterskole forbundet med svømning, er velkomne til at møde op og deltage i træningen. Deres licens bibeholdes og klubben betaler licens så længe de opholder sig på efterskole. I alle tilfælde skal den præcise deltagelse i træningen aftales med Cheftræneren forud at man møder op. Deltagelsen er gratis.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Instruktør Hold (Inst. hold)

Svømmehold for klubbens ansatte

Tilmeld/Læs mere - (1)

Passivt Medlemsskab (PM)
Tilmeld/Læs mere - (1)
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer